BeterBesluit®

Slagvaardig werken door gedragen besluiten

Slagvaardig werken vraagt om ‘draagvlak' voor besluiten. Projecten verlopen sneller en beter als ze kunnen rekenen op brede steun, dat is het fundament van succes. De bestaande structuren en processen van veel organisaties zorgen helaas niet voor dat draagvlak. Traditioneel worden besluiten genomen in een hiërarchische structuur, op basis van macht of met een paar stemmen verschil. Zelden is iedereen gehoord. Laat staan dat er brede steun is. De gevolgen zijn funest: weinig betrokkenheid, veel energie gaat verloren in het overwinnen van weerstand, inefficiënte en stroperige projecten en processen. 

 

Gedreven door die opgave hebben we de methodiek BeterBesluit® ontwikkeld. BeterBesluit® is een innovatieve methode om besluitvorming te verbeteren en maximaal draagvlak te garanderen. De methodiek is gebaseerd op de besluitvormingsstructuur gebaseerd op ‘geen bezwaar’ oftewel consent en bestaat uit een aantal heldere stappen en vijf procesregels. 

Hoe doe je dat, Beter Besluiten? Bekijk de animaties ↓

Introductie

Procesregels voor een effectieve vergadering

Stappen van onderwerp naar besluit