Onze visie

Samenwerken in de visie van SamenWerkt

In onze visie is samenwerking tussen mensen goed voor alle betrokkenen. Veiligheid en vertrouwen zorgen ervoor dat mensen hun uniekheid door autonomie en creativiteit in kracht kunnen omzetten ten behoeve van het grotere geheel. Samenwerking en besluitvorming zijn gestoeld op gelijkwaardigheid, zodat er verbinding en gedragenheid worden ervaren.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ is een treffende verbeelding van de visie.


In de visie van SamenWerkt:

- mag iedereen helemaal zichzelf zijn (jij dus óók);

- mag iedere betrokkene zijn mening geven en meebesluiten;

- kan iedereen vanuit intrinsieke motivatie en creativiteit doen waar ie het meest blij van wordt;

- kan iedereen zich in alle veiligheid uiten;

- is er vertrouwen (en dus het voordeel van de twijfel);

- kan iedereen in een gelijkwaardige, onderlinge afhankelijkheid volledig autonoom zijn;

- zorgt empathie voor de noodzakelijke verbinding;

- wordt synergetisch bijgedragen aan een groter geheel;

- voelt iedereen dat ‘ie van nut is en betekenisvol werk doet.

Zes basiswaarden

Centraal in onze visie staan zes basiswaarden. Dit zijn de pijlers waarop ons werk rust.


⇢ Veiligheid & Vertrouwen

⇢ Autonomie & Creativiteit

⇢ Gelijkwaardigheid & Verbinding

De zes waarden zijn universeel. We geven ze graag gestapeld weer met veiligheid en vertrouwen aan de basis voor de andere vier. De middelste twee, autonomie en creativiteit, zijn er om als inidivdue goed voor jezelf te zorgen en van daaruit bij te kunnen dragen aan het collectief (bijvoorbeeld je team of organisatie). De bovenste twee, gelijkwaardigheid en verbinding, maken dat je team of organisatie samen succesvol en goed voor alle betrokkenen kan zijn. 

Wanneer de waarden in de bovenste laag zijn vervuld vormt de kracht die hierdoor ontstaat de drager voor een nieuwe fase van groei en ontwikkeling in het systeem.

De visie en basiswaarden liggen ten grondslag aan onze aanpak