Onze aanpak

Samenwerken met de aanpak van SamenWerkt

Voor een praktische invulling van onze visie staan in onze aanpak twee methodieken centraal: BeterBesluit en Verbindende Communicatie.

Door deze methodieken dragen we bij aan psychologische veiligheid, psychologische ruimte, intrinsieke motivatie, sociocratisch organiseren, consentbesluitvorming en voorkomen we polarisatie. Als je wilt weten hoe dit precies in elkaar grijpt dan verwijs we je graag naar ons boek. Hierin lichten we dit uitgebreidt toe met wetenschappelijk onderzoek en theoretische kaders.

In onze aanpak zorgt BeterBesluit voor de structuur, oftwel de stenen van de muur. Voor een stevige structuur is echter het cement onmisbaar. Dit is de verbinding tussen de mensen in organisatie. Is de verbinding slecht, dan heeft het geen zin om nog meer stenen te stapelen (nog strakker in de structuur te gaan zitten). Dat maakt alles aan het wankelen. Verbinding is de noodzakelijke lijm om het geheel sterk te houden. 

Praktisch hulpmiddel bij onze aanpak zijn twee werkwijzers. Klik op de wijzers om er meer over te weten te komen.