arrow_drop_up arrow_drop_down

Effectief samenwerken door

gelijkwaardigheid en vertrouwen

Inspiratie, advies, training en coaching rondom samenwerken

De begeleiding is op een integere wijze. Dit maakt dat er snel een veilige sfeer ontstaat waarin men zichzelf durf te laten zien en horen. Jullie zorgen ervoor dat iedereen met twee voeten op de grond blijft staan. En houden de aansluiting bij de realiteit goed in het oog.
Arjanke Koster - Vuurvlinders speltherapie
De training die ik met verschillende collega's van KleurRijk mocht ontvangen, was zeer goed.  Wat is nu mooier om een trainer te hebben die gelooft in zijn product. Adrian is zo'n trainer, het gedachtengoed is verweven met hem als persoon, met voorbeelden laat hij zien dat hij in alle aspecten van zijn leven hiermee bezig is. Hij staat voor gelijkwaardigheid.  
Nienke Zuidema - CKO Kleurrijk
De 2-daagse training voor ons managementteam heeft meer gebracht dan ik vooraf had gedacht. We hebben veel bereikt en de gemaakte gedragen afspraken maken dat we het nu ook uit kunnen voeren.

Bart Loose - NTP Infra 

Wij zorgen voor...

Vertrouwen en
effectiviteit

Fysiek samenwerken is vaak al een uitdaging… online samenwerken nog veel meer. Waar mensen samenwerken, ontstaat vaak gedoe. Rommelige vergaderingen, onduidelijkheid over kaders en vage besluiten. Betrokkenen haken af of smeden, buiten de afgesproken structuur om, coalities die voortgang en slagkracht verstoren. Energie gaat verloren en doelen worden niet gehaald.

Onze trainingen helpen jullie in herstel van vertrouwen en het creëren van veiligheid zodat er gezegd en besproken kan worden wat nodig is. Er ontstaat weer verbinding en de creativiteit en effectiviteit van je team groeit.

Besluiten gedragen door iedereen

Iedereen heeft te maken met vergaderen, overleg en afstemming met anderen. Vaak is dat niet leuk: mensen die te lang praten en zichzelf voortdurend herhalen, er wordt niet gezegd wat gezegd moet worden, een rondvraag die veel te lang duurt en oeverloos gepraat zonder besluiten te nemen…

Terwijl gedragen besluiten juist de basis zijn voor een succesvolle en plezierige samenwerking.

Onze methodiek BeterBesluit® gaat jou helpen. De inzet van deze methodiek in overlegsituaties leidt, middels structuur en creativiteit, tot effectiviteit, draagvlak en verbinding. 

De kracht van samensturing

Zelfsturing en zelforganisatie zijn veel aanwezig in organisaties. Samensturing is medezeggenschap optima forma, ruimte voor iedere stem, samen vormgeven aan team en organisatie.

Op een manier die effectief én plezierig is!

’Alleen ga je sneller, samen kom je verder'.

SamenWerkt.nu draagt met passie en toewijding bij aan jouw organisatie. Door middel van advies, training en coaching begeleiden we jullie stap voor stap naar een effectieve samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

In je team en in je hele organisatie!


Wij werk(t)en o.a. voor...

Gemeente Amsterdam
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.
Kinderopvang Kleurrijk
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.
Nederlandse Spoorwegen
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.
NTP
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Vind meer artikelen over samenwerken

We hebben 50+ artikelen over samenwerken in ons archief.

Over ons

Wij zijn Robert Tannemaat, Adrian Roest en Karien Dommerholt.

SamenWerkt.nu zorgt voor meer effectiviteit, vertrouwen en draagvlak in teams en organisaties.
We helpen gedoe en stroperigheid in samenwerking te voorkomen en zorgen voor gelijkwaardigheid,  zodat ieders kracht en kennis wordt benut en er gedragen, waardevolle besluiten worden genomen. 

We doen wat we zeggen en (her-)activeren de kracht van samen op plekken waar
mensen willen bijdragen aan een gedeeld doel. 

Ik ben nog altijd oprecht verbaasd over de snelheid waarmee wij uiteindelijk naar besluiten zijn gekomen die door iedereen worden gedragen. Het is verbazend hoe een eenvoudige methodiek toch een enorme uitwerking kan hebben!
Henri Brethouwer - De Hoop Mengvoeders

Er is rust gekomen in mijn samenwerkingsvormen. Dat ik minder voorop m’n stoel zit, minder de leiding aan het nemen ben, dat ik me realiseer dat ik de wijsheid van de groep kan aanboren.


Carolien de Graaf - manager bij NS

De wijsheid van de groep, dat iedereen een bepaald zicht op de situatie heeft en je dat op tafel krijgt, dat heeft geleid dat we goede besluiten hebben kunnen nemen. En we ook als team elkaar veel beter hebben leren kennen.


Christie van Dijken - Kans-Rijk coaching
Met aandacht voor de persoon weet Adrian je als team verder te brengen en tools in handen te geven die in de dagelijkse praktijk van samensturen een nuttige bijdrage leveren.
Ilja Boeije - Marcom specialist bij Compassion
Ik ben enthousiast, omdat de methode bijdraagt aan het eigenaarschap van iedere deelnemer. Inhoudelijk is het heel prettig om te kunnen bijdragen, zonder te hoeven ‘afpellen’.
Frances Geene - Senior Adviseur Domein Onderwijs 
Ik vond het tof dat ik er nu blij kon blijven tijdens de vergadering, terwijl ik normaal afhaak. Het was voor mij echt een openbaring: een vergadering kan ook leuk zijn!

Benjamin Looijenga - Compassion
Wij gebruiken cookies