arrow_drop_up arrow_drop_down

Effectief samenwerken op basis

van gelijkwaardigheid en vertrouwen

Wij zorgen voor...

Vertrouwen en effectiviteit

Fysiek samenwerken is vaak al een uitdaging… online samenwerken nog veel meer. Waar mensen samenwerken, ontstaat vaak gedoe. Rommelige vergaderingen, onduidelijkheid over kaders en vage besluiten. Betrokkenen haken af of smeden, buiten de afgesproken structuur om, coalities die voortgang en slagkracht verstoren. Energie gaat verloren en doelen worden niet gehaald.

Onze trainingen helpen jullie in herstel van vertrouwen en het creëren van veiligheid zodat er gezegd en besproken kan worden wat nodig is. Er ontstaat weer verbinding en de creativiteit en effectiviteit van je team groeit.Gedragen besluiten

Iedereen heeft te maken met vergaderen, overleg en afstemming met anderen. Vaak is dat niet leuk: mensen die te lang praten en zichzelf voortdurend herhalen, er wordt niet gezegd wat gezegd moet worden, een rondvraag die veel te lang duurt en oeverloos gepraat zonder besluiten te nemen…

Terwijl gedragen besluiten juist de basis zijn voor een succesvolle en plezierige samenwerking.

Onze online training BeterBesluit® gaat jou helpen. De inzet van deze methodiek in overlegsituaties leidt, middels structuur en creativiteit, tot effectiviteit, draagvlak en verbinding. De kracht van samen

Meer dan ooit hebben we behoefte aan samen én, door de afstand die we nu van elkaar hebben, is het meer dan ooit moeilijk om dat samen, die verbinding, te ervaren.

’Alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Iedereen (h)erkent de waarde in dit Afrikaanse gezegde. Echter is het niet altijd gemakkelijk om die kracht in het samenzijn te vinden. Tegelijkertijd wordt het in de huidige roerige tijden meer dan duidelijk dat hier wel de oplossing ligt!

SamenWerkt draagt met passie en toewijding bij aan het herstellen van deze kracht; niet alleen door het trainen en begeleiden van teams en organisaties, maar vooral ook door te inspireren, het delen van kennis  en het verbinden van mensen met elkaar.

Wij werk(t)en o.a. voor...

Gemeente Amsterdam
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.
Kinderopvang Kleurrijk
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.
Nederlandse Spoorwegen
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.
NTP
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Over ons

Wij zijn Robert Tannemaat, Adrian Roest en Karien Dommerholt.

SamenWerkt.nu zorgt voor meer effectiviteit, vertrouwen en draagvlak in teams en organisaties.
We helpen gedoe en stroperigheid in samenwerking te voorkomen en zorgen voor gelijkwaardigheid,  zodat ieders kracht en kennis wordt benut en er gedragen, waardevolle besluiten worden genomen. 

We doen wat we zeggen en (her-)activeren de kracht van samen op plekken waar
mensen willen bijdragen aan een gedeeld doel. 

Wat onze klanten zeggen...

Ik ben nog altijd oprecht verbaasd over de snelheid waarmee wij uiteindelijk naar besluiten zijn gekomen die door iedereen worden gedragen. Het is verbazend hoe een eenvoudige methodiek toch een enorme uitwerking kan hebben!
Henri Brethouwer - De Hoop Mengvoeders

Er is rust gekomen in mijn samenwerkingsvormen. Dat ik minder voorop m’n stoel zit, minder de leiding aan het nemen ben, dat ik me realiseer dat ik de wijsheid van de groep kan aanboren.


Carolien de Graaf - manager bij NS

De wijsheid van de groep, dat iedereen een bepaald zicht op de situatie heeft en je dat op tafel krijgt, dat heeft geleid dat we goede besluiten hebben kunnen nemen. En we ook als team elkaar veel beter hebben leren kennen.


Christie van Dijken - Kans-Rijk coaching
De begeleiding is op een integere wijze. Dit maakt dat er snel een veilige sfeer ontstaat waarin men zichzelf durf te laten zien en horen. Jullie zorgen ervoor dat iedereen met twee voeten op de grond blijft staan. En houden de aansluiting bij de realiteit goed in het oog.
Arjanke Koster - Vuurvlinders speltherapie
De training die ik met verschillende collega's van KleurRijk mocht ontvangen, was zeer goed.  Wat is nu mooier om een trainer te hebben die gelooft in zijn product. Adrian is zo'n trainer, het gedachtengoed is verweven met hem als persoon, met voorbeelden laat hij zien dat hij in alle aspecten van zijn leven hiermee bezig is. Hij staat voor gelijkwaardigheid.  
Nienke Zuidema - CKO Kleurrijk
De 2-daagse training voor ons managementteam heeft meer gebracht dan ik vooraf had gedacht. We hebben veel bereikt en de gemaakte gedragen afspraken maken dat we het nu ook uit kunnen voeren.

Bart Loose - NTP Infra 
Wij gebruiken cookies