Een gedragen besluit nemen in 5 stappen
28 maart 2018 

Een gedragen besluit nemen in 5 stappen

De blog gaat verder onder de podcast.


Voor veel teams is het een uitdaging om een besluit te nemen. Laat staan een besluit wat door iedereen gedragen wordt!

Vaak is het een grote uitdaging om de verschillen in het team te overbruggen. Dit leidt vaak tot oeverloos praten zonder tot een besluit te komen.

Besluiten worden uitgesteld. Of ze worden wel genomen, maar leiden tot onvrede bij de mensen die zich er niet in gehoord voelen. Zo’n agendapunt staat de week erna dan zomaar weer op de agenda

Hierin missen we verbinding (samen) én daadkracht. Dat kan anders.

Een gedragen besluit neem je zo…

De oplossing zit in het werken met een helder systeem: een eenvoudig stappenplan wat je van onderwerp naar besluit brengt.

1. De eerste stap is de introductie van het onderwerp door ‘de inbrenger.’

Het is de verantwoordelijkheid van de inbrenger om helder te verwoorden waar het onderwerp over gaat en wat zijn doel met het agendapunt is.

Na de toelichting van de inbrenger kunnen vragen gesteld worden aan de inbrenger om een beter beeld te krijgen van het onderwerp. Waar gaat het over? Hier geven we nog niet onze mening, we stellen enkel vragen!

2. Als er geen vragen meer zijn, gaan we over naar de volgende ronde: de Verkenning.

In deze ronde gaan we (met gebruik van de procesregels!) één voor één onze mening geven. Door te werken in rondes bouwen we door op elkaars mening: ik leer van alle dingen die ik hoor en neem dat mee in mijn mening. Zo laten we onszelf kennen en bouwen we samen een compleet beeld.

3. Als iedereen één keer zijn mening heeft gegeven, gaan we naar de Verdieping.

In deze ronde is de vraag ‘Heb je een nieuw inzicht?’ We gaan net zo lang door met deze ronde tot alles gezegd is. Dus vergeet gerust iets te zeggen. Dat komt een volgende ronde wel. Liever veel korte ronde dan één hele lange! Het is me al vaak gebeurd dat ik door de rondes heen mijn mening regelmatig bijstel. Dan denk ik bij aanvang te weten wat ik vind van het onderwerp, maar al luisterend en pratend kom ik op iets heel anders uit. Zo benut je ten volle de wijsheid van de groep! Hier is ook het grote verschil met consensus: we bouwen op elkaars mening in plaats van steeds meer af te breken tot een gemeenschappelijke restant.

4. Als alles gezegd is, is het tijd om een besluit te nemen. Zo komen we in de Besluitvorming.

De gespreksleider vraagt wie een voorstel wil doen. Als het voorstel is gedaan, geeft iedereen om de beurt aan of hij consent of niet-consent is. Consent wil zeggen dat je ‘geen beargumenteerd bezwaar hebt’. Het gaat er dus niet om dat je perse voor bent, het is dat je niet tegen bent. De eerste die niet-consent gaat, heeft dan de verantwoordelijkheid zijn bezwaar te noemen en een nieuw voorstel te formuleren (de rest benoemt zijn overwegingen of bezwaar dus niet!). Je kunt dus niet meer tegen zijn, zonder actief mee te denken aan een oplossing. Zo gaan we door tot er een voorstel ligt waar iedereen consent mee kan gaan. Iedereen kan nu zonder bezwaar uitvoerig geven aan het besluit.

De ervaring leert dat een besluit wat zo tot stand komt, gedragen wordt door alle groepsleden: een gedragen besluit!

Het gevolg van zo’n gedragen besluit

Het gevolg van zo’n besluit? Tijdswinst in het proces daarna (geen gezeur meer ‘bij het koffieapparaat’) én het brengt werkgeluk (we doen dit samen). Geen oeverloos gezever meer, geen gepraat zonder tot een besluit te komen, geen vage besluiten meer… er is hoop!

Dit kan dus echt. Zonder dat het slappe hap wordt. Geloof je het niet? Dan gaat hier een wereld voor je open! Weet je dat het werkt? Deel je verhaal hieronder. Ter bemoediging en inspiratie 😉

Wil jij dit doen in jouw team(s)?

Ga aan de slag met de tips die we geven. Experimenteer, reflecteer en behoud het goede 😀

Wil je meer weten over onze aanpak, meer tips krijgen? Doe dan mee met ons webinar. Meer informatie en aanmelden >>

Wil je het ervaren en hier helemaal in duiken? Doe dan mee met onze Basistraining of plan een gratis strategiesessie.

We helpen je graag om dit toe te gaan passen in je team(s). Daar wordt iedereen blijer én effectiever van!

Over de schrijver
Adrian Roest is coach, trainer, gespreksleider en adviseur bij SamenWerkt.nu Coöperatie UA. Hij houdt van humor en authenticiteit en creëert met zijn gelijkwaardige houding snel een veilige sfeer voor het hele team.
Noor
Door

Noor

op 17 Sep 2022

Wat een verademing dit :). Onze leidinggevenden was een hoop ellende bespaard gebleven als ze dit stappenplan hadden gevolgd. Ik moest overigens ook erg lachen om de video over de blaffende collega (ander onderwerp). Leuke organisatie & initiatieven.

Adrian Roest
Door

Adrian Roest

op 10 Jan 2023

Hi Noor, bedankt voor je reactie, leuk om te lezen!

Reactie plaatsen